SERTIFIKIMET DHE LICENCAT


 
 
 
Certifikatat e marra ISO për cilësinë në ndërtim flasin gjithashtu për punën cilësore që ne ofrojmë. Kompania jonë gjithmonë përpiqet të jetë afër klientëve dhe bashkëpunëtorëve të saj duke ofruar më shumë risi dhe shërbime cilësore në baza ditore. Ne punojmë që të jemi në hap me kohën dhe klientin. AF COMPANY është një emër që punon për tu zhvilluar jo vetëm brenda Maqedonisë, por edhe në rajon.
Në një periudhë sfiduese për biznesin global në të gjithë botën, ne përqëndrohemi në realizimin dhe zbatimin e projekteve ekzistuese dhe të reja në kohën e duhur, duke optimizuar burimet, ofertat racionale dhe të pranueshme për të gjitha sferat e jetës shoqërore, dhe arritjen e qëllimeve tona, të cilat si dhe gjithmonë arrihen sipas qëllimit tonë të vendosur.

Përvoja dhe puna jonë e kryer garantojnë përparim të suksesshëm dhe zgjerim të shpejtë të kompanisë.
 
 
 

na kontaktoni

 
 

na kontaktoni një mЕsazh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cakto thirrje nga ne

 

NE NDËRTOJMË PËR JU!

 
Cakto thirrje nga ne
 

A&F Company