Ne ndërtojmë për ju!

 
 
Shih më shumë
 
 
 
 

shërbimet tona


 
 
sketch
 

projektim

 
 
 
sketch
 

REALIZIM

 
 
 
audit
 

RISHIKIM

 
 
 
sketch
 

MBYKQYRJE

 
 
 
 
 
 
Ekipi ynë i inxhinierëve dhe arkitektëve me përvojë të ndërtimit po punon me zell për të ndërtuar një konstrukt të mirë ekonomik dhe të qëndrueshëm dhe për të bërë një analizë të plotë të projektit. Me zgjedhjen e duhur të sistemit të ndërtimit dhe materialeve, merret një zgjidhje për një ndërtim të qëndrueshëm dhe të përdorur në mënyrë racionale. Dizenjimi është një udhëzues në procesin e ndërtimit, dhe për këtë arsye shumë i rëndësishëm është dokumentacioni i plotë dhe i hartuar mirë i projektit.

Ekipi i ekspertëve të Inxhinierëve Mbikëqyrës në kompaninë tonë ofron shërbime në këtë fushë në cilësinë e projektimit dhe mbikëqyrjes profesionale. Detyrimi kryesor i organit mbikëqyrës është të kontrollojë punën në terren, të garantojë përgatitjen në përputhje me dokumentacionin e projektit dhe lejen e ndërtimit dhe të kontrollojë materialet dhe sasitë e instaluara.

Gjatë procesit të rishikimit të dokumentacionit të projektit, shanset për një gabim në procesin e projektimit, dhe me atë në procesin e ndërtimit, janë minimale. Auditori ka për detyrë të bëjë një kontroll në përputhje me kërkesat themelore për ndërtim si dhe në përputhshmëri me Ligjin për ndërtim. Auditimi është hapi i fundit përpara fillimit të ndërtimit , kështu që është e rëndësishme një bashkëpunim i ngushtë i përsosur dhe në kohë midis projektuesit dhe auditorit.

Ne kryejmë kryesisht struktura betoni të përforcuar që janë më të zakonshmet në zonën tonë, por punojmë edhe në strukturat prej druri dhe çeliku.Të gjitha objektet tona kryhen nën mbikëqyrje të rreptë dhe sipas të gjitha standardeve.
 
 
 
 

na kontaktoni

 
 

na kontaktoni një mЕsazh

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cakto thirrje nga ne

 

NE NDËRTOJMË PËR JU!

 
Cakto thirrje nga ne
 

A&F Company