сертификати и лиценци


 
 
 
 
За квалитетната работа која што ја нудиме зборуваат и добиените ИСО сертификати за квалитет во градежништвото. Нашата компанија секогаш се стреми да биде блиску до своите клиенти и соработници со тоа што секојдневно обезбедува повеќе иновации и квалитетни услуги. Ние работиме за да бидеме во чекор со времето и клиентот. АФ КОМПАНИ е име кое работи за да се развие не само внатре во Македонија, туку и во регионот.
Во предизвикувачки период за глобалниот бизнис на светско ниво, навремено се фокусираме кон остварување и извршување на постоечките како и на новите проекти, преку оптимизирање на ресурсите, рационални и прифатливи понуди за сите сфери на општествениот живот, како и реализирање на нашите цели, кои како и секогаш се остварени согласно нашата зацртана цел.

Нашето искуство и завршена работа гарантираат успешен прогрес и брзо проширување на компанијата.