НИЕ ГРАДИМЕ ЗА ВАС!

 
 
Види повеќе!
 
 
 
 

Наши услуги


 
 
sketch
 

ПРОЕКТИРАЊЕ

 
 
 
sketch
 

ИЗВЕДБА

 
 
 
audit
 

РЕВИЗИЈА

 
 
 
sketch
 

НАДЗОР

 
 
 
 
 
 
За да се изгради добра економична и стабилна конструкција и да се изработи комплетна проектна анализа посветено работи нашиот тим на искусни градежни инженери и архитекти. Со правиот избор на конструктивен систем и на материјали се добива решение за стабилна и рационално искористена конструкција. Проектирањето е водилка во процесот на градењето, затоа и како е значајна комплетно и добро изработена проектна документација.

Стручниот Тим на Надзорни инженери при нашата компанија нуди услуги во оваа област во својство на проектен и стручен надзор. Главна обврска на надзорниот орган е да ја контролира работата на теренот, да гарантира за изработката во согласност со проектната документација и одобрението за градење и да врши контрола на вградените материјали и количини.

При процесот на ревизија на проектна документација се намалуваат шансите за настанување на грешка во процесот на проектирање, а со самото тоа и во процесот на градење. Ревидентот има задача да направи ревизија согласно основните барања за градбата и Законот за градење. Ревизијата е последен чекор пред отпочнување со градењето, затоа и те како е битна навремена и беспрекорна соработка помеѓу проектантот и ревидентот.

Изведуваме претежно армирано-бетонски конструкции кои се и најзастапени на нашето подрачје, но работиме и на дрвени и челични конструкции.Сите наши објекти се изведуваат со строг надзор и според сите стандарди.
 
 
 
 

КОНТАКТИРАЈ НЕ!

 
 

ПРАТИ НИ ПОРАКА

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПОБАРАЈ ПОВИК ОД НАС

 
НИЕ ГРАДИМЕ ЗА ВАС!
 
Побарај повик
 

A&F Company